Co Tobie może dać Horyzont Europa 2022?

Spotkanie dotyczyć będzie obecnych i przyszłych programów wsparcia w ramach Horyzontu Europa 2022.

Nasi goście przedstawią otwarte nabory, zwrócą uwagę na elementy o szczególnym znaczeniu, a także podpowiedzą jak się przygotować do złożenia wniosków oraz czy jest możliwe i jak zatrudnić firmę, która pomoże przejść przez zawiłości formalno-merytoryczne.

PROGRAM

Wkrótce.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia

Zobacz relację video

– Patronat honorowy

– Partnerzy strategiczni

zarejestruj się
na wydarzenie